Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2017, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

1. Tips voor alle ondernemers
2. Tips voor vennootschappen en DGA’s
3. Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting
4. Tips over BTW en Overdrachtsbelasting
5. Tips voor werkgevers
6. Tips voor de automobilist
7. Tips over estate planning
8. Tips voor de woningeigenaar

Update 2-1-2017:
Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet
treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de
goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.