Fiscale eindejaarstips Auto

1. Let op nieuwe CO2-uitstootgrenzen
2. Koop in 2016 nog een plug-in hybride
3. Reguliere auto kopen? Wacht tot 2017
4. Geef privégebruik auto aan in uw aangifte
5. Minder opcenten voor buitenlander
6. Afkoopsom voor leasehouder aftrekbaar
7. Informeer naar gebruik van bedrijfsauto
8. Controleer de auto-registratie

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Let op nieuwe CO2-uitstootgrenzen
De zeven bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak worden met ingang van 1 januari 2017 teruggebracht naar drie categorieën (4%, 22% en 35%). De bijtelling van 4% blijft gehandhaafd. Het algemene bijtellingspercentage wordt verlaagd van 25% naar 22%. En voor auto’s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, blijft de bijtelling van 35% gelden.

CO2-grenzen Bijtelling Bijtelling
0 g/km 4% 4%
1 – 50 g/km 15% 22%
51 – 106 g/km 21% 22%
> 106 g/km 25% 22%

Let op!
De lagere bijtelling voor auto’s die vóór 1 juli 2012 voor het eerst op naam zijn gezet, blijft gelden tot uiterlijk 31 december 2018.

2. Koop in 2016 nog een plug-in hybride
Wilt u een nieuwe plug-in hybride met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram? Dan is het verstandig om dit voor 31 december 2016 te regelen. Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg van uiterlijk 31 december 2016 geldt namelijk gedurende 60 maanden de lagere bijtelling van 15%. Wacht u tot 2017, dan geldt 60 maanden lang een bijtelling van 22%. De periode van 60 maanden begint overigens te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst op naam is gezet in het kentekenregister.

Tip!
Gelet op de garantie van 4% bijtelling tot 2020 en de BPM- en MRB-vrijstelling, is de nul-emissie auto de beste optie.

3. Reguliere auto kopen? Wacht tot 2017
Gaat u niet mee in de hype en kiest u liever voor een nieuwe milieuonvriendelijke auto? Dan is het verstandig om de aankoop uit te stellen tot 2017. Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg van uiterlijk 31 december 2016 geldt per 1 januari 2017 namelijk de bijtelling van 25% in plaats van de lagere bijtelling van 22%.

Tip!
Het verschil tussen het bijtellingspercentage van 22% en 25% zou een ongelijke behandeling van gelijke gevallen opleveren. Er wordt op dit moment dan ook gekeken op welke wijze een procedure het snelst kan leiden tot een uitspraak van de Hoge Raad. Een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden dus.

4. Geef privégebruik auto aan in uw aangifte
U kunt alle in 2016 in rekening gebrachte btw op de aanschaf, onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto in aftrek brengen, zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto dit jaar ook voor privédoeleinden gebruikt, dan moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor auto’s die vijf jaar, inclusief het jaar van ingebruikname, in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogus-prijs (inclusief btw en bpm) toepassen.

Tip!
Betaal de brandstof voor de auto van de zaak met een bankpas, creditcard of tankpas en niet contant. Zo kunt u voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat u de brandstof zelf heeft betaald.

5. Minder opcenten voor buitenlander
Woont u in het buitenland en bent u houder van een auto of ander motorrijtuig en aan de motorrijtuigenbelasting onderworpen? U wordt dan voor de motorrijtuigenbelasting geacht te wonen in de provincie die de laagste provinciale opcenten heeft. De motorrijtuigenbelasting wordt dus berekend op basis van de tarieven van de goedkoopste provincie van Nederland.

Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Gaat uw werknemer in 2017 de bedrijfsbestelauto uitsluitend voor zijn werk gebruiken? U kunt dan samen met die werknemer een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. U hoeft dan geen bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto bij het loon van die werknemer te tellen. Ook hoeft de werknemer geen kilometeradministratie bij te houden. Om het zakelijk gebruik van de bestelauto aan te tonen moet u wel bewijsstukken, zoals werkbonnen en schriftelijk vastgelegde afspraken bij uw administratie bewaren.

Tip!
Verbied ook het privégebruik van de bestelauto of zorg ervoor dat de bestelauto na werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein achterblijft en zodoende niet privé kan worden gebruikt. Zo voorkomt u een bijtelling. En vergeet niet het om ook toezicht te houden op naleving van het verbod.

6. Afkoopsom voor leasehouder aftrekbaar
Treedt een werknemer met een leaseauto van de zaak binnenkort uit dienst? En heeft hij een eigen bijdrage voor privégebruik van die leaseauto betaald? Dan kunt u de betaling van de afkoopsom als eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling privégebruik auto:

  • als van tevoren was afgesproken dat de afkoopsom voor rekening zou komen van de werknemer; en
  • als een eigen bijdrage voor privégebruik auto kwalificeert.

Deze afkoopregeling is niet vermeld in het Handboek loonheffingen 2016 bij de opsomming van voorbeelden van vormen van eigen bijdragen, maar aan deze regel is niets gewijzigd. Van aanpassingen in wet- en regelgeving is dan ook geen sprake. Dit blijkt uit een reactie van de Belastingdienst op vragen van de Vereniging Zakelijke Rijders.

7. Informeer naar gebruik van bedrijfsauto
Stelt u een auto ter beschikking aan uw werk-nemer, dan kunt u soms de bijtelling voor het privégebruik van de auto achterwege laten. Dit kan bijvoorbeeld als u in het bezit bent van een kopie ‘Verklaring geen privégebruik auto’, waarmee de werknemer verklaart dat hij niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Informeer voor de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2017 gaat wijzigingen. Blijft alles bij het oude, dan hoeft hij niets te doen. Gaat uw werknemer bijvoorbeeld meer dan 500 privékilometers met de auto rijden in 2017, dan moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
Houd er rekening mee dat de bijtelling per kalenderjaar geldt. Wijs uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

8. Controleer de auto-registratie
Bent u actief in de autobranche? Dan rijden uw werknemers hoogstwaarschijnlijk in verschillende auto’s. Het einde van het jaar is een goed moment om na te gaan of u de registratie van de auto’s en werknemers op orde heeft. In de Handreiking bijtelling autobranche vindt u praktische tips.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.