Fiscale eindejaarstips eigen woning

1. Eigenwoninglening registreren bij fiscus
2. Betaal hypotheekrente alvast vooruit
3. Stel verkoop eigen woning even uit
4. Los eigenwoningschuld af
5. Breng hypotheek naar box 3
6. Profiteer van vervallen tijdklemmen

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Eigenwoninglening registreren bij fiscus
Financierde u in 2016 uw woning met een lening van een partij die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld familie of uw bv? Dan hoeft u dat niet meer door te geven met het Online formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. U kunt het aangeven bij uw aangifte inkomstenbelasting (over 2016). Ook als u een bestaande lening in 2016 wijzigde kan dat. Alleen als u de hypotheeklening in de aangifte opgeeft heeft u recht op hypotheekrenteaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, mits uiteraard ook aan de overige reguliere voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek is voldaan.

Let op!
Financierde u al in 2015 uw woning met een lening van familie of uw bv en deed u nog geen aangifte over 2015 omdat u daar uitstel voor vroeg? Geef dan de gegevens over uw lening voor 31 december 2016 nog wel aan de Belastingdienst door met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ (via de website van de Belastingdienst).

2. Betaal hypotheekrente alvast vooruit
Bereikt u in 2017 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan in 2016 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2017. U betaalt minder belasting doordat u deze rente dan tegen een hoger tarief aftrekt. Ook behaalt u misschien een klein voordeel door de iets hogere renteaftrek in box 1 (verschil van 0,5%) en de verlaging van uw box 3 vermogen.

Let op!
U mag niet voor een langere periode vooruitbetalen. Als u dat doet weigert de fiscus de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2016.

3. Stel verkoop eigen woning even uit
Bent u van plan om binnenkort uw schulden-vrije woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Overweeg daar mee te wachten tot na 1 januari 2017. Verkoopt u uw woning vóór die datum, dan valt de ontvangen koopsom namelijk in 2017 in box 3 en telt deze mee voor de vermogens-rendementsheffing. Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 6 januari 2017, dan valt de koopsom in dat jaar nog niet in box 3.

4. Los eigenwoningschuld af
Het kan in bepaalde gevallen voordelig zijn om uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Heeft u bijvoorbeeld nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij hoge rente en belast vermogen in box 3 dat u kunt missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk interessant. Informeer in dat geval hoeveel u boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u voor 1 januari 2017 aflost, behaalt u hierbij een box 3-voordeel van maximaal afgerond 1,62% (2017, derde schijf box 3) van het bedrag van de aflossing. Indien geen of slechts een kleine hypotheekschuld overblijft, betaalt u ook nog eens geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait).

5. Breng hypotheek naar box 3
Door de huidige lage hypotheekrente en de nieuwe forfaitaire rendementen in box 3, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om uw eigen woningschuld niet in box 1 maar in box 3 te laten vallen. Heeft u een groot belast vermogen in box 3? Dan kan de hypotheekschuld in box 3 leiden tot een lagere belastingheffing dan in box 1.

6. Profiteer van vervallen tijdklemmen
Een van de voorwaarden om onder de huidige regeling een inkomstenbelastingvrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een oude kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning is dat tenminste 15 of 20 jaar jaarlijks premies zijn voldaan (de tijdklem). In sommige situaties kan men daar niet aan voldoen. In de wet worden per 1 januari 2017 de vrijstellingen die in de praktijk daarvoor al bestonden opgenomen en uitgebreid. Dat betekent u voortaan altijd gebruik kunt maken van de vrijstelling als u verhuist (van de ene eigen woning naar de andere), ongeacht de verkoopopbrengst. De eis dat u verlies moet maken bij de verkoop van uw woning vervalt.
Als gevolg van een amendement van de Tweede Kamer vervallen de eerder genoemde tijdklemmen. U kunt als gevolg daarvan het tegoed op uw spaar- of beleggingshypotheek te allen tijde gebruiken om uw hypotheek af te lossen, mits u jaarlijks premie heeft betaald en de hoogste premie niet tien maal zo hoog was als de laagste premie in enig jaar (ook wel de ‘bandbreedte-eis’). Deze wijziging treedt naar verwachting in de loop van 2017 in werking. Wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk.

Let op!
Als u op deze manier aflost, mist u vervolgens wel het voordeel van hypotheekrenteaftrek en de vrijstelling over de opgebouwde rente over het spaartegoed op langere termijn. Bekijk dus zorgvuldig of dit echt voordelig is.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.