U wilt gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid of een andere instelling, maar raakt het spoor bijster in alle aanvraagprocedures en websites.

Om dat te voorkomen vindt u onderstaand de benodigde aanvraagformulieren overzichtelijk op een rij. Voor enkele maatregelen zijn er nog geen aanvraagformulieren beschikbaar, omdat deze regelingen nog niet zijn opengesteld. Zodra dat wel gebeurt, wordt het onderstaande overzicht hierop aangepast.

Mocht u vragen hebben over onderstaand overzicht of indien wij u kunnen assisteren bij een aanvraag, neemt u dan contact op met ons kantoor.

 

Steunmaatregel Voor wie Instantie Aanvraagformulier of link
Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2.0 (NOW2.0)

Aanpassingen NOW 1.0 en 2.0

Aanvragen voorschot en definitieve vaststelling NOW

Ondernemers UWV NOW 2.0 wordt 6 juli 09:00 opengesteld, zie website UWV.
 Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
(Tozo 2 vanaf 1 juni)
Ondernemers/zzp’ers Gemeente Enkele gemeenten (m.n. in grote steden) hebben hun noodloketten opengesteld
Krijg ik Tozo (Min.SZW)
Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (Tegemoetkoming Vaste Lasten – TVL)

NB. de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is nu gesloten en opgevolgd door TVL.

Ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels kwijt zijn.

Vastgestelde SBI-codes – deze lijst is nu uitgebreid met ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.

RVO Check hier de voorwaarden en de percentages vaste lasten per SBI-code.

Aanvraag voorbereiden; inlog bij RVO vereist DigiD of e-Herkenning niveau 1 of hoger.

Bijzonder uitstel van betaling Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst Online aanvragen bij de Belastingdienst (toelichting)
Verlaging voorlopige aanslag IB/Vpb Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst voor IB en Vpb: IB: Mijn Belastingdienst Vpb: Mijn Belastingdienst Zakelijk (alleen met eHerkenning), geen eHerkenning gebruik dan verzoek of via software adviseur
Stopzetting/ intrekking lokale aanslagen m.n. toeristenbelasting Bedrijven in de toeristenbranche Gemeente Wordt nader uitgewerkt
Verruiming Borgstellingsregeling MKB (BMK) MKB Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Tijdelijke Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten (BL) Agrariërs Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

(GO-regeling)

Middelgrote en grote bedrijven Kredietverstrekker Aanvraag bij kredietverstrekker
Tegemoetkoming microkredieten Qredits Kleine ondernemers Qredits Aanvraag bij Qredits
Melding betalingsonmacht aan verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds van verschuldigde pensioenpremies Ondernemers met personeel dat verplicht deelneemt aan een bedrijfspensioenfonds Bedrijfspensioenfonds  of het uitvoeringsinstituut van het fonds Meldingsformulier Belastingdienst