In de brief van 27 maart 2020 heeft de staatssecretaris van SZW de TOZO regeling toegelicht. Samengevat is de inhoud daarvan als volgt.

https://krijgiktozo.nl/  (beslisboom)

Houdt in:

 1. Tijdelijke bijstandsuitkering voor levensonderhoud, duur 3 maanden maart t/m mei, aanvulling inkomen tot bijstandsniveau:
  • € 1.500 (netto) voor gehuwden
  • € 1.050 (netto) voor alleenstaande vanaf 21 jaar (lagere normen voor jongeren van 18 tot 21 jaar)
 2. Lening voor bedrijfskapitaal, voor de opvang van liquiditeitsproblemen.

Maximum lening € 10.157, rente 2%, looptijd 3 jaar, aflossingsvrij tot 1 januari 2021.

Aanvraag:

Via gemeente, uiterlijk op 31 mei 2020. Werkt terug tot 1 maart 2020.

Bestemd voor “zelfstandigen”:

 • In algemeen ook voor zelfstandige ondernemers met personeel.

Specifiek:

 • Zzp-ondernemer, criteria:
 1. Urencriterium 1.225 uur per jaar / 24 uren per week
 2. Vóór 17 maart 2017 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven bij de kamer van koophandel
 3. Naar waarheid verklaren dat het inkomen naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum
 • Directeur-aandeelhouder met BV, criteria:
 1. Urencriterium 1.225 uur per jaar / 24 uren per week
 2. Volledige zeggenschap en dragen van financiële risico’s
 3. Vóór 17 maart 2017 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven bij de kamer van koophandel
 4. Naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat BV nu geen salaris kan uitbetalen

Overige vereisten:

 1. De zelfstandige moet in Nederland wonen
 2. Bedrijf of hoofdzakelijke werkzaamheden in Nederland
 3. Wijzigingen in inkomenssituatie moet zelfstandige uit zichzelf doorgeven en vindt er verrekening plaats door de gemeente
 4. Gemeenten controleren het daadwerkelijk genoten inkomen achteraf
 5. Voor de lening: naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van coronacrisis.

Welke vereisten spelen geen rol:

 • Geen toets op inkomen echtgenoot of partner
 • Geen vermogenstoets
 • Geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf

Diversen

 • De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor inkomensafhankelijke toeslagen.
 • Bij samenloop met de EKZ-regeling ‘noodloket’ (gift EUR 4.000 ten behoeve van bedrijfskosten) wordt de EUR 4.000 niet verrekend met de uitkering.

De brief van 27 maart vindt u hier.

Update 1: In het Besluit van 17 april 2020 (publicatiedatum 21 april 2020) is de regeling eindelijk vastgelegd en toegelicht.

De regeling is zoals weergegeven ook onder voorwaarden mogelijk voor de directeur-aandeelhouder van een BV. Aandachtspunt is dat de nettowinst uit een BV na aftrek van vennootschapsbelasting, als inkomen moet worden beschouwd naar rato van het aantal aandeelhouders in de BV.

De volledige uitgebreide regeling met toelichting vindt u hier.

Update 2: De Tozo is op 24 april op de volgende twee punten verruimd:

Zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties
Een zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is.

Andersom wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in zijn woonland. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.

AOW-gerechtigde zelfstandigen
De doelgroep van de Tozo voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid met zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden hebben echter nog steeds geen recht op bijstand voor levensonderhoud.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of heeft u vragen over de invulling van het digitale aanvraagformulier, neem dan vooral contact met ons op.