NOW 1.0

De eerste aanvraagperiode voor het voorschot op de NOW 1.0 is sinds 6 juni jl. gesloten.

NOW 2.0

Verwacht wordt dat de NOW 2.0 voor het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 bij het UWV kan worden aangevraagd. De NOW 2.0 is een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Werkgevers hebben tot en met 31 augustus 2020 de mogelijkheid een aanvraag voor een voorschot op de NOW 2.0 te doen.

Definitieve vaststelling

Zowel voor de NOW 1.0 als voor de NOW 2.0 moet ook de definitieve vaststelling opnieuw worden aangevraagd.

Voor de NOW 1.0 kan dat vanaf 7 oktober 2020. Vanaf dat moment heeft de werkgever 24 weken de tijd om de vaststelling aan te vragen. De termijn is 38 weken als een accountantsverklaring is vereist.

Als de NOW 1.0 én de NOW 2.0, of alleen de NOW 2.0 is aangevraagd, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt.

Bron: Fiscount - publicatiedatum 17 juni 2020