Zowel in Voorschoten als in Hilversum hebben een kleine 50 belangstellenden gebruik gemaakt van de uitnodiging voor de informatie-bijeenkomst over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. In het kort de vervanging van de VAR verklaring.
De duidelijke informatie en uitleg van Fred Snelderwaard werd in het algemeen als zeer prettig en nuttig ervaren. Er was veel interactie met de aanwezige ondernemers.

De algemene indruk was wel dat de wetgever misschien wel iets wat te gemakkelijk dacht over hoe de praktijk met dit onderwerp zou omgaan en, voor zowel de opdrachtgever als zzp’er, de mogelijk juridische en fiscale problemen moeilijk te ondervangen zijn in een modelovereenkomst. Anderzijds zagen de aanwezige ondernemers wel in dat zij nu echt actie moesten gaan ondernemen om tijdig aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Dit was de eerste maal dat er vanuit de locatie Voorschoten een informatiebijeenkomst werd georganiseerd. Gezien de positieve reacties van de aanwezige geïnteresseerden gaan we zeker vaker op deze locatie informatiebijeenkomsten organiseren. De samenwerking met de Bibliotheek Voorschoten welke op 50 meter afstand van onze kantoor locatie is gevestigd is dan ook goed bevallen.

U kunt de sheets van de bijeenkomst hieronder downloaden.

Presentatie 5 juli 2016 – Wet DBA