Aanvragen voorschot en definitieve vaststelling NOW

NOW 1.0 De eerste aanvraagperiode voor het voorschot op de NOW 1.0 is sinds 6 juni jl. gesloten. NOW 2.0 Verwacht wordt dat de NOW 2.0 voor het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 bij het UWV kan worden aangevraagd. De NOW 2.0 is een tegemoetkoming in de loonkosten...

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Samenvatting Beleidsregel TOGS (eenmalige gift € 4.000) update 12 juni 2020 De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in de Beleidsregel van 27 maart 2020 (nr. WJZ/20077977) een tegemoetkoming bekend gemaakt. Wij hebben deze puntsgewijs samengevat. De...

MKB Nieuwsbrief 2020-05

1. Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en...

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

In de brief van 27 maart 2020 heeft de staatssecretaris van SZW de TOZO regeling toegelicht. Samengevat is de inhoud daarvan als volgt. https://krijgiktozo.nl/  (beslisboom) Houdt in: Tijdelijke bijstandsuitkering voor levensonderhoud, duur 3 maanden maart t/m mei,...