Thuiswerkende ZZP’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming

Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 12 augustus jl.

Een claim van een zelfstandige in de bouw, die een werkkamer in zijn huis mede gebruikt voor administratie, acquisitie en planning, was eerder door het Gerechtshof in Den Haag afgewezen.

Volgens de Hoge Raad is het huurrecht echter een vermogensrecht dat mede voor de onderneming wordt gebruikt en daarom tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend.

Huis

De ZZP’er moet wel vanuit het huurhuis werk verrichten voor de onderneming. Ook moet een klein deel worden bijgeteld voor privégebruik. Een dergelijke fiscale regeling gold al voor ondernemers met een koophuis.

De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, mits het betreffende jaar nog open staat. Oftewel: de aanslag inkomstenbelasting over dat kalenderjaar mag nog niet definitief vaststaan.

Indien u zich afvraagt of u hiervoor wellicht ook in aanmerking komt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De volledige tekst van het arrest vindt u hier.