Staatssecretaris Wiebes bereidt een nota van wijziging voor waarin de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning (huuraftrek ZZP’ers) in lijn wordt gebracht met die van ondernemers met een koopwoning.

Dat schrijft hij in zijn antwoorden op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Bashir.

Arrest Hoge Raad

Aanleiding voor de maatregel is het arrest van 12 augustus 2016 waarin de Hoge Raad oordeelde dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Belangrijkste voorwaarde is dat de huurwoning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Door het arrest ontstaat volgens Wiebes in de winst- en resultaatsfeer een grotere tegenstelling tussen IB-ondernemers en resultaatgenieters met een koop- en een huurwoning.

Aftrekpost

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat er nog geen één procent van alle IB-ondernemers en resultaatgenieters gebruik maakt van de aftrekpost. De aftrekpost kost de schatkist nu circa 20 miljoen euro. De staatssecretaris verwacht echter dat dit snel kan oplopen tot een veel hoger bedrag gezien onder meer de aandacht die het arrest krijgt.

Materieel zelfde behandeling

Om eigenaren van huur- en koopwoningen binnen de winst- en resultaatsfeer materieel hetzelfde te behandelen bereid Wiebes een nota van wijziging bij het Belastingplan voor. In die nota van wijziging wordt voorgesteld de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. De opbrengst van die maatregel van € 20 miljoen wordt aangewend voor een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters. Daarmee blijft de lastendruk voor deze groep als geheel onveranderd, aldus Wiebes.