Vanaf 1 april moeten BTW correcties verplicht worden aangeven met een suppletieformulier.

Om de administratieve last te verlichten is het toegestaan om kleinere BTW-correcties – dat wil zeggen tot per saldo € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) – te verwerken in de reguliere btw-aangifte (bijv. te weinig aangegeven omzet wordt in deze latere reguliere BTW aangifte alsnog als omzet aangegeven en bijv. te weinig verrekende voorbelasting kan nu alsnog worden afgetrokken).

Deze regels zijn ingevoerd in verband met de nieuwe informatieverplichting die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Op grond van deze informatieverplichting zijn ondernemers verplicht mededeling te doen van onjuistheden of onvolkomenheden in de voor de BTW-heffing van belang zijnde gegevens die hun bekend zijn of zijn geworden.

Klik hier voor het suppletieformulier.