Het arbeidsrecht wordt met ingang van 1 januari 2020 (opnieuw) gewijzigd en wij maken u er attent op dat de WAB in voorkomende gevallen van grote invloed kan zijn op uw personeelskosten.

Op dat moment treedt namelijk de wet “Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) in werking. Kern van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen.

Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd.

Graag nodigen wij u uit voor een pitstop bijeenkomst op dinsdag 5 November 2019 van 16:00 tot 18:30 uur, waar mr. Janita Klomp de gevolgen van de WAB voor uw onderneming zal bespreken en zal aangeven hoe u hier alvast op kunt anticiperen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • ontslagrecht: invoering van een nieuwe cumulatiegrond (i-grond)
  • wijziging van de transitievergoeding
  • verruiming van de ketenregeling
  • oproepovereenkomsten
  • payrolling
  • WW-premiedifferentiatie

Indien u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen, vragen wij om u tijdig aan te melden via welkom@accountantskoeleman.nl.

De bijeenkomst zal plaatsvinden aan de Vreelandseweg 7 te Hilversum aanvang om 16:00, inloop is vanaf 15:30 uur, de bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Wij treffen u graag op 5 november!

Met vriendelijke groet,

Koeleman accountants en belastingadviseurs B.V.

E.D. de Jong F.T. Snelderwaard