Vanaf vandaag kunnen flexwerkers een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling TOFA. Wie door de coronacrisis substantieel inkomensverlies heeft geleden, kan aanspraak maken op een eenmalig bedrag.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) geldt voor flexwerkers die in februari een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Van de loon moeten zijn in april minimaal de helft hebben verloren. Een andere voorwaarde is dat het loon in april niet hoger was dan € 550. Overigens geldt ook dat in maart een inkomen moet zijn gegenereerd; het minimum daarvoor staat op € 1.

Aanvragen tot 12 juli

De TOFA is alleen voor flexwerkers die over april geen andere uitkering of tegemoetkoming hebben ontvangen en de overbruggingsregeling nodig hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Op de site van UWV staat een beslisboom waarmee kan worden nagegaan of er recht bestaat op de TOFA. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot en met 12 juli bij het UWV. Dat keert, na goedkeuring, eenmalig € 1.650 bruto uit voor de periode maart, april en mei 2020. Het streven is om binnen vier weken een beslissing te sturen; de tegemoetkoming wordt dan binnen 10 kalenderdagen uitgekeerd.