Samenvatting Beleidsregel TOGS (eenmalige gift € 4.000)
update 12 juni 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in de Beleidsregel van 27 maart 2020 (nr. WJZ/20077977) een tegemoetkoming bekend gemaakt. Wij hebben deze puntsgewijs samengevat.

De regeling houdt in:

 1. Belastingvrije gift van € 4.000 aan een door Coronavirus gedupeerde onderneming (niet: per vestiging) gevestigd in Nederland,
 2. Die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven met een bepaalde SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling, zie lijst in Bijlage 1) met minder dan 250 werknemers,
 3. Met tenminste één vestiging met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren (uitgezonderd horeca)
 4. Met tenminste € 4.000 omzetverlies in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020
 5. Met tenminste € 4.000 aan vaste lasten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020

Ad A.Doelgroep: ondernemingen die:

 • door overheidsingrijpen gedwongen hun deuren moeten sluiten;
 • dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, ook met minder dan honderd personen; of
 • direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Update: de regeling is inmiddels 5x uitgebreid:
 1. Op 1 april 2020 is de regeling uitgebreid voor ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers.
 2. Op 7 april 2020 is aangekondigd de regeling opnieuw uit te breiden, daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.
 3. De TOGS regeling staat vanaf 22 april 2020 ook open voor zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels (Beleidsregel 15 april 2020, nr WJZ/ 20090602).
  Voor deze zorgondernemers geldt dat in veel gevallen tevens tegemoetkomingen worden verstrekt door zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19.
  Voor de TOGS aanvraag voor de zorgondernemers geldt nu een aanvullende voorwaarde:
  Zij komen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.
 4. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.
 5. Op 12 juni 2020 heeft het kabinet nog een verdere (en laatste) uitbreiding van de doelgroep aangekondigd. Hierdoor kunnen onder andere audiciens, warme bakkers, handelaren en reparateurs van caravans en supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS.

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 resp. 12 juni gebruik maken van de verruimde TOGS.

Aanvraag

Via de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona, vanaf 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Bij de aanvraag is een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger nodig of een DigiD. Ook ondernemers kunnen inloggen met DigiD.

a) Benodigde gegevens

 • KVK-nummer van de onderneming
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • bankrekeningnummer van de onderneming;
 • correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

b) Af te geven verklaringen (volgt bij het invullen):

 • Geen overheidsbedrijf
 • De-minimissteun (verklaring dat in 3 kalenderjaren minder dan € 200.000 overheidssteun is ontvangen)
 • Voldoen aan vereisten regeling
 • Verwachting omzetverlies tenminste € 4.000 in periode 16 maart 2020 – 15 juni 2020
 • Verwacht vaste lasten € 4.000 in periode 16 maart 2020 – 15 juni 2020
 • Niet in staat van faillissement / geen verzoek tot surseance ingediend

c) Ondertekening

 1. eHerkenningsmiddel 1 of hoger
 2. DigiD
 3. Door intermediair (machtigingsformulier vereist maar hoeft niet mee met aanvraag)

Diversen

Bijlage 1: Overzicht activiteiten met SBI-Code (website RVO)

Bijlage 2: Volmacht intermediair (pdf)

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of heeft u vragen over de invulling van het digitale aanvraagformulier, neem dan vooral contact met ons op.