Deze Special Lonen 2019 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker of –
adviseur.

Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages
werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, sectorpremie WW en arbeidskortingen
en gebruikelijk loon DGA.

Tevens bevat de Special onder meer actuele cijfers en informatie over de bijtelling auto, fiets van de
zaak, de vrijwilligersregeling, WBSO en transitievergoeding.

Lees hier de volledige versie van de Special Lonen 2019 (pdf).