In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Nooit eerder zijn er zoveel datalekken gemeld bij de toezichthouder. De meldplicht datalekken geldt in Nederland al sinds 1 januari 2016. Dat jaar kwamen er 5.849 meldingen binnen. In 2017 steeg dit aantal al naar 10.009 datalekken. Het aantal gemelde lekken in 2018 is dus meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar 2017. De toezichthouder meldt dat het aantal meldingen van 2018 het eerder geschatte aantal fors overstijgt. Daarom breidt de AP haar capaciteit uit om meer actie te kunnen ondernemen.

Verkeerde ontvanger

De AP meldt dat het in ruim tweederde (63%) van de datalekken die in 2018 zijn gemeld, gaat om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. De overige 37% bestaat uit onder meer kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop of usb-stick, hacking, phishing of malware. Het gaat in de meeste gevallen om NAW-gegevens, gegevens over geslacht, medische gegevens en BSN. De meeste meldingen van datalekken komen uit de gezondheidszorg en uit de financiële wereld. De volledige cijfers vindt u in de jaarrapportage meldplicht datalekken 2018 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schokkend

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, noemde het laatst bij een privacycongres nog ‘schokkend’ om te merken hoe slecht gegevens soms beveiligd zijn. Onlangs werd ook bekend dat Nederlanders zich massaal zorgen maken over de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens. Uit onderzoek van de AP blijkt dat maar liefst 94% van de ondervraagden aangeeft zich zorgen te maken. U leest het hele artikel hier.

Menselijke fouten en training

De meeste datalekken worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Bewustwording rondom privacybescherming is dus een belangrijke stap. Het trainen van het personeel op het gebied van privacy kan veel problemen voorkomen. Koeleman accountants & belastingadviseurs werkt samen met Privacy Zeker. Een onderdeel van de dienstverlening van Privacy Zeker is privacy awareness e-learning. “Onze ervaring is dat deze training goed werkt, wij maken de (soms taaie) wetgeving toegankelijker en gebruiken concrete voorbeelden. We merken dat het goed wordt opgepikt. Werknemers begrijpen waarom privacy belangrijk is, waarschijnlijk omdat ze er zelf in het dagelijkse leven ook veel mee te maken hebben”, aldus Kor de Boer, commercieel directeur van Privacy Zeker.

Neem voor meer informatie contact op met Koeleman accountants & belastingadviseurs of meldt u direct aan bij de website van Privacy Zeker en vermeld daarbij de code KOELEMAN2018 voor een interessante korting.