Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is afgeschaft; met ingang van 1 april 2017 is het voor de DGA niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV.

Voor het in het verleden opgebouwde pensioen moet de DGA, vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de volgende mogelijkheden:

  • Afkopen
  • Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer
  • Ongewijzigd in stand laten

Bij variant 1 en 2 moet de (ex)partner met de wijziging akkoord gaan. Door wijziging van het pensioen wordt namelijk ook het nabestaandenpensioen gewijzigd.

Onderstaande video van het SRA geeft meer informatie. Bouwt u nog actief pensioen op? Kom dan voor 1 juli 2017 in actie en neem contact op voor advies.

Prioriteit

De DGA die (een deel van) de voorziening bij een verzekeraar heeft ondergebracht, moet vóór 1 juli 2017 kiezen of hij dit kapitaal terug wil halen naar de BV. In het geval dat de DGA besloten heeft het verzekerd deel terug te storten dan kan alleen een financieel adviseur die beschikt over een WFT vergunning dit regelen. Schakel in deze gevallen altijd met de afdeling Financieel Advies.

1. Afkopen

Bij deze variant moet de DGA het pensioen in zijn geheel vóór 1 januari 2020 afkopen. Dit betekent dat de BV de fiscale pensioenvoorziening in één keer uitkeert aan de DGA die hierover loonbelasting betaalt. De DGA krijgt een korting over de hoogte van de fiscale voorziening per 31 december 2015, de pensioenvoorziening wordt vrijgesteld met 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Bij deze variant heeft de afwaardering van commercieel naar fiscaal geen fiscale consequenties. Voor deze variant is direct liquiditeit nodig, er moet immers belasting betaald worden.

2. Omzetten in oudedagsverplichting

De DGA kan er ook voor kiezen de fiscale voorziening om te zetten in een oudedagsverplichting, deze stijgt jaarlijks met een marktrente. Verdere opbouw is niet mogelijk. Groot verschil met de pensioen voorziening in eigen beheer is dat bij de oudedagsverplichting geen rekening wordt gehouden met sterftekans.
De BV moet vanaf AOW leeftijd in minimaal 20 jaar aan de DGA uitkeren, eerder uitkeren is onder voorwaarden mogelijk. Afstorten kan naar verzekeraar of bank en geeft meer flexibiliteit in uitkeringsduur.

3. Ongewijzigd in stand laten

Bij deze variant blijft het opgebouwde pensioen staan tegen de huidige regelgeving. Dividend en pensioenuitkeringen hangen nog steeds af van de financiële situatie en ontwikkeling in de BV. De BV gaat vanaf de pensioendatum de (geïndexeerde) pensioenrechten uitkeren.

Voor het maken van een goede keuze moeten veel zaken afgewogen worden. Onze adviseurs helpen u hier graag bij. Neem contact op.