Wanneer werknemers met een auto van de zaak van baan wisselen, moet het leasecontract van de auto veelal worden afgekocht. Deze afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling op het inkomen die de werknemer krijgt vanwege het privégebruik.

Afkoop leasecontract
Dat het leasecontract moet worden afgekocht, hangt samen met het verlies aan inkomsten voor de leasemaatschappij. De hoogte van de afkoopsom is (meestal) afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en de hieraan verbonden omvang van de gemiste inkomsten.

Relatie met privégebruik
Van belang is dat de afkoopsom aantoonbaar verschuldigd is vanwege het privégebruik dat van de auto gemaakt wordt. Leg dit bij het verstrekken van een auto van de zaak daarom schriftelijk vast.

Betalen aan werkgever
Zorg ook dat de afkoopsom rechtstreeks aan de werkgever wordt betaald en niet aan de leasemaatschappij. Leg ook dit schriftelijk vast.

Wat is het gevolg?
Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de verschuldigde afkoopsom aftrekbaar van de bijtelling in het betreffende jaar.

Koeleman-Tip!

Let er wel op dat de bijtelling door de aftrek van de afkoopsom niet negatief kan worden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust even contact op met jouw sparringpartner bij Koeleman.

 

Als eerste up-to-date zijn? Volg ons dan op LinkedIn, Instagram of download de Koeleman-app