22 juni 2012 – Op basis van de gegevens van voorgaande jaren mag de Belastingdienst uw onderneming een voorlopige aanslag opleggen. De fiscus moet deze voorlopige aanslag echter wel zorgvuldig voorbereiden. Doen ze dat niet, dan heeft u recht op een vergoeding van de kosten in bezwaarfase. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

In deze rechtszaak ging het om een bv die over 2010 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kreeg van € 34.302. Voor het bepalen van de hoogte van de belastbare winst in 2010 was de inspecteur uitgegaan van de gemiddelde belastbare winst over 2008 (€ 80.435) en 2009 (€ 40.000). Na verrekening van de verliezen over voorgaande jaren bleef er een geschatte belastbare winst over van € 34.302. In 2008 had de bv echter ook een bijzondere bate van € 53.818 ontvangen. De bv tekende bezwaar aan tegen deze voorlopige aanslag, omdat de inspecteur de bijzondere bate niet mee had moeten nemen. Daarbij verzocht de bv om een vergoeding van de kosten in bezwaarfase. De inspecteur verminderde op basis van het bezwaar de voorlopige aanslag, maar ging niet akkoord met de kostenvergoeding.

Zorgvuldige voorbereiding

Het gerechtshof gaf aan dat de Belastingdienst de voorlopige aanslag vaststelde op basis van de gemiddelde belastbare winst over de twee voorafgaande jaren. Bij het vaststellen van de voorlopige aanslag moest de inspecteur echter wel rekening houden met gegevens die hem zonder onderzoek makkelijk ter beschikking stonden. De inspecteur hield daar geen rekening mee en nam de bijzondere bate gewoon mee in de belastbare winst over 2008. Hij  handelde daardoor in strijd met het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding. Het was dus te wijten aan de inspecteur dat de voorlopige aanslag te hoog was vastgesteld. Een vergoeding voor de kosten in bezwaarfase was dus terecht.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 mei 2012, LJN: BW8586