De coronacrisis raakt bedrijven in verschillende branches op een andere manier. De Mkb-branchescan op onze website is daarom geheel aangepast aan de uitdagingen in deze turbulente tijd, op het gebied van financiën, strategie, personeel en innovatie. Na het invullen krijgt u een brancherapport met uw persoonlijke financiële verwachtingen, kansen en bedreigingen voor 2021.

De verzamelde uitkomsten van alle ondernemers die meedoen, worden in januari bekend gemaakt. Ons kantoor kan hiermee haar dienstverlening verbeteren, onze koepelorganisatie SRA kan bij de bespreking van steunmaatregelen in Den Haag uw belangen beter behartigen, en de resultaten komen ook voor u beschikbaar. Hoe meer klanten meedoen, hoe waardevoller de inzichten!

Doet u mee? Het invullen neemt 5 tot 10 minuten in beslag, de uitkomsten worden anoniem verwerkt en u krijgt direct een persoonlijk adviesrapport. Globale kennis over de financiële kengetallen en de strategie van uw onderneming is van belang om de vragen te kunnen beantwoorden.

Doe de Mkb-branchescan
Mocht u vervolgens vragen hebben over de uitkomsten of wilt u een uitgebreid benchmarkrapport, stel uw vragen dan gerust aan ons. Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij over unieke kengetallen in uw branche beschikken. Wij kunnen dus samen met u uw kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen uw branche. Een persoonlijk advies waarmee u als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat.