De Tweede Kamer heeft op 19 april 2022 het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ aangenomen. Door dit wetsvoorstel veranderen vanaf 1 augustus 2022 een aantal arbeidsvoorwaarden, zoals (kosten van) scholing, een verbod op nevenwerkzaamheden, inclusief concurrentie- en relatiebedingen, mededelingsplichten van werkgevers over arbeidsvoorwaarden aan werknemers en worden minimumplichten voor flexibel personeel, ook in de uitzendsector, ingevoerd, zoals referentietijdvakken en gewaarborgde betaalde uren.

De overheid stelt dat werkgevers deze veranderingen praktisch moeten invullen, maar hoe moeten werkgevers dat doen?

Onze specialist arbeidsrecht, sociale zekerheid en HRM, Ron van Baarlen, legt op 2 juni 2022 op begrijpelijke wijze met voorbeelden uit wat de veranderingen inhouden en hoe werkgevers hiermee kunnen omgaan. U ontvangt ook een handige checklist voor de nieuwe mededelingsplichten van werkgevers.

Het laatste half uur van de bijeenkomst heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u van tevoren uw eigen casus, op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen of HRM, insturen naar Edo de Jong (edejong@accountantskoeleman.nl) die dan besproken kan worden.

Datum en tijd
do 2 juni 2022, 16:00 – 18:00

Locatie
Koeleman accountants & belastingadviseurs
Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum

Aanmeldingen lopen via Eventbrite:
Klik hier om u aan te melden!