De laatste tijd is er veel discussie gaande over de vermogensrendementsheffing van box 3. De rendementen op spaarrekeningen zijn al vele jaren een stuk minder dan het veronderstelde rendement van 4% in box 3. De staatssecretaris heeft onlangs aangekondigd op Prinsjesdag met voorstellen te komen voor een aanpassing in box 3.

De Belastingdienst heeft de laatste tijd meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen die gericht zijn tegen de box 3 heffing in aanslagen inkomstenbelasting 2013. Volgens de indieners van de bezwaarschriften zou er sprake zijn van een excessieve last die in strijd komt met Europees recht. Dit heeft de staatssecretaris ertoe doen besluiten om de ingediende bezwaarschriften af te doen volgens de zogenaamde massaal bezwaar procedure.

De toepassing van deze procedure heeft voor de Belastingdienst als voordeel dat indien de Belastingdienst in hoogste instantie bij de Hoge Raad in het gelijk wordt gesteld alle bezwaarschriften in één keer ongegrond kunnen worden verklaard. Een voordeel voor de belastingplichtigen is dat indien de Belastingdienst door de Hoge Raad in het ongelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Voorwaarde daarvoor is dat de betreffende aanslag op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaat.

Het is derhalve niet meer nodig om een bezwaarschrift in te dienen om te profiteren van een eventueel positief oordeel van de Hoge Raad in deze kwestie. Indien er ook op andere gronden bezwaar bestaat tegen de aanslag, dan is het indienen van een bezwaarschrift wel noodzakelijk om deze andere gronden aan te kunnen voeren.