Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De wet kan niet eerder in
werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de
goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht
van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

Lees meer in deze bijlage: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Neem gerust contact op met ons kantoor indien u vragen heeft.