Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet
treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de
goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van
de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017.

Lees meer in dit PDF-document.