Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf verwacht dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Deze wordt in alle branches gevoeld en zet druk op de productiviteit en winstgevendheid.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Mkb-branchescan, met de financiële verwachtingen van mkb-ondernemers voor het nieuwe jaar. Ondernemers willen in 2019 vooral efficiënter ondernemen, dus met minder mensen meer werk verzetten. Voor een verdere groei van het mkb is een langetermijnstrategie gericht op innovatie en duurzaamheid, ook als het gaat om personeel, van levensbelang.

Kredietwaardigheid mkb op recordhoogte

De BiZ-database met 200.000 jaarrekeningen biedt de unieke mogelijkheid om de kredietwaardigheid te
berekenen aan de hand van een PD-rating: voor het mkb als geheel en specifiek voor acht branches.
Op dit moment kan ruim 80% van alle bedrijven aan al haar financiële verplichtingen voldoen (PD-rating < 1%).
Dit is een verklaring voor de CBS-analyse dat het aantal faillissementen op het laagste niveau van de
eeuw ligt: vier op de vijf mkb-bedrijven is financieel gezond.

Kredietwaardigheid in acht branches

De kredietwaardigheid is bovengemiddeld in de branches: bouw, logistiek, medische zorg en de specialis-
tische zakelijke dienstverlening. In de automotivebranche en de detailhandel is de kredietwaardigheid in
het afgelopen jaar gedaald. Met name voor de automotive, die in 2019 meer beroep wil doen op externe
financiering, kan dat nadelig uitpakken. Specialistische zakelijke dienstverleners verwachten juist meer
investeringen uit eigen middelen te gaan doen.

Onderzoeksverantwoording

De database komt tot stand dankzij de SRA-accountantskantoren, die 55% van het Nederlandse mkb
als klant hebben. De jaarrekeningen worden gebenchmarkt in het SRA-platform Branches in Zicht.
De Mkb-branchescan is een tool die 92 kantoren hebben uitgezet bij hun klanten, met vragen over
de financiële verwachtingen van ondernemers in acht branches. Tezamen bieden deze uitkomsten de
verwachtingen afgezet tegen ‘harde cijfers’.

Lees het volledige rapport online of download het hele rapport (pdf).

 

Bron: SRA - www.sra.nl/biz